Airco

begrippenlijst

FAQ

Hieronder staan de meest voorkomende begrippen die betrekking hebben op Airco, spilt of mono, multi of VRF airco systemen.

Hoe werkt een airco eigenlijk?

De werking van een airconditioning is gebasserd op een natuurkundig verschijnsel, het kost energie om vloeistof te verdampen. Een airconditioning zuigt warme lucht aan en leidt deze door een ruimte waar vloeistof (koudemiddel) wordt verdampt. De warmte uit de lucht wordt tijdens het verdampen onttrokken en de airconditioning zal koele lucht uitblazen. Een airconditioning is een gesloten systeem hierdoor hoeft er niet continu koudemiddel worden aangevuld. Na het verdampen van het koudemiddel wordt het gas via een compressor naar een ‘condensor’ geleid. De condensor zet het gas weer om naar vloeistof (koudemiddel) en de cyclus kan herhaald worden.

In een airconditioning wordt geen koude geproduceerd maar aan warme lucht onttrekken we warmte en hierdoor koelt de lucht af.

Wat is een inverter airco?

Een inverter airco heeft een binnen en buiten unit, hierdoor heeft de inverter airco een zeer laag geluidsniveau. De Invertertechnologie maakt gebruik van een DC-invertercompressor, deze heeft een aantal voordelen: optimaal koeleffect, zeer efficiënt door constante meting van de temperatuur in de ruimte. De inverter airco verbruikt tot wel 30% minder stroom dan conventionele aan/uit airco modellen. Geen temperatuur schommelingen als de gewenste temperatuur is bereikt. Een inverter airco kan koelen en verwarmen.

Wat betekent EER waarde airco?

Elke energieklasse heeft een eigen EER (Energy Efficiency Ratio)
Voor het berekenen van de EER getallen delen we het koelvermogen door het opgenomen vermogen. Een hoge waarde geeft aan dat de airconditioning installatie efficiënt is. De maximale EER waarde kan sterk verschillen per type aircoditioner.

Wat is Koelvermogen?

Het vermogen van een koelinstallatie is sterk afhankelijk van een aantal specifieke kenmerken van de te koelen ruimte.
Wat zijn deze kenmerken?
Bv: bouwwijze, aantal personen in de ruimte en de ligging t.o.v. de zon (opwarming door zonlicht). Voor elke ruimte zal dus gekeken moeten worden naar de kenmerken om te bepalen hoeveel koelvermogen er nodig is.

Een eenvoudige vuistregel om te bepalen hoeveel koelvermogen je nodig hebt voor een ruimte is het volgende. Per kubieke meter is 30 à 40 Watt koelvermogen nodig.

Bijvoorbeeld: een kamer heeft een vloeroppervlakte van 20 m2, de hoogte van de kamer is 2,5 meter. Totale inhoud 50 kubieke meter. We vermenigvuldigen de kamer inhoud met het getal 30 à 40 en we weten het koelvermogen voor deze kamer. Een airconditioner zou dus een vermogen moeten hebben van 1500 tot 2000 Watt.

Wat is de COP waarde airco?

Wat is de betekenis van C.O.P.?
Coëfficiënt Of Performance geeft de energiezuinigheid van een unit aan tijdens het verwarmen van een ruimte. De hoogte van de C.O.P. Waarde geeft aan hoe zuinig uw installatie is.

Een voorbeeld: een C.O.P. van 4 betekend dat de unit voor het produceren van 4KW verwarming, slechts 1 KW elektriciteit zal verbruiken.
Voor het berekenen van de C.O.P. waarde wordt de geproduceerde verwarmingscapaciteit door het opgenomen elektrisch vermogen gedeeld.

STEK gecertificeerd

STEK stelt zich ten doel emissies in de koudesector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek.

STEK geeft bedrijfscertificaten uit aan bedrijven die op een kwalitatieve, veilige en duurzame manier werkzaam zijn in de koeltechniek. Bedrijven die tegelijkertijd met het F-gassen certificaat ook het STEK-certifiaat halen, voldoen aan méér dan alleen de wettelijke eisen. Zij staan aantoonbaar voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor een duurzame samenleving.
Daarbij is STEK in het kader van de ministeriële (F-gassen) regeling aangewezen als de exameninstelling voor koeltechnische monteurs werkzaam in de stationaire- en transportsector.
MTO airco is STEK gecertificeerd

F-gassen gecertificeerd

De F-gassen verordening geeft aan hoe, door wie en hoe vaak onderhoud en reparaties uitgevoerd moeten worden.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) zorgt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) voor voorlichting rondom de F-gassen regeling.

Graag verwijzen wij u daarvoor naar de website
www.f-gassenverordening.nl

MTO airco is F-gassen gecertificeerd

Energie-neutraal comfort!

Uw airconditioning energie neutraal door de zon?

Zonne energie als stroomvoorziening voor uw airconditioning wordt gezien als veelbelovende toepassing van duurzame schone energie.
Combineer een energiezuinige inverter airco met zonnepanelen voor een neutraal installatie.

Groen

Adres

MTO Koel Service
Kanaaldijk 92 B
6956 AX Spankeren

Contact ons

Tel: 06 -51 14 81 54
fax: 0313 – 412 088
info@mto-airco.nl